About

Om tLarsen

Jeg er særligt optaget af det forgængelige, det der ældes og med tiden forgår. Det er særligt overgangen fra levende væsen til genstand, jeg finder interessant at undersøge. Når levende væsener dør, ændrer de form, det at døden tager form, giver inspiration til mine grafiske værker. Jeg er tiltrukket af det skrøbelige og sårbare, både hvad angår motiv, men også i valg af materialer, og nuancer.

Mit udgangspunkt er altid det samme. Døden har mange sider, ofte er døde dyr og kranier nogle af de emner jeg arbejder med, men det kan også være døde ting, eller døde steder. Døden, eller at noget dør ud, er noget vi helst ikke værdiger en tanke, trods vi oplever eller hører om det dagligt. Livet og det velkendte er mere interessant, end et af livets største mysterier, døden.

Jeg arbejder primært med fotogravure (polymer), der er en nyere form for trykketeknik med udgangspunkt i fotografiet. Ind imellem arbejder jeg i kobber, særligt ætseteknikker som sukkerakvatinte (løftegrund) og akvatinteætsninger finder jeg interessant at eksperimentere med. Den ældre blueprint teknik, cyanotypi er en anden fotografisk teknik jeg anvender.

Gennem 5 år er jeg blevet undervist i maleteknik og superviseret af billedkunstner Per Knuppert, Kerteminde.
Gennem mange kurser ved Fyns Grafiske Værksted i Odense, og Højbjerg Fotografiske Værksted ved Aarhus, har jeg opbygget et solidt kendskab til de mange grafiske teknikker.

Jeg er medlem af
BKF – Billedkunstnernes Forbund
Danske Grafikere
Fyns Grafiske Værksted
Gæsteatelier Hollufgård

2013 modtager af Bodil Prisen ved Fyns Grafiske Værksted

Solgt 4 grafiske værker til kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen i Kastrup

Doneret grafiske værker til Bibliotheca Alexandrina, Alexandria i Egypten
Doneret grafiske værker til EVAC project, Tiffin University, Ohio, USA

 

 

About tLarsen

My work investigates ephemeral states of living; particularly directed towards the transitional states present throughout aging and death. I take interest when a creature dies, it becomes an object and eventually it perishes. I am attracted to the fragile and vulnerable, both in terms of design and in the choice of materials and processes.

The point of reference I take is always the same. Death in its many aspects -animals, skulls, inanimate objects and images of ‘dead’ and abandoned places. Many prefer not to think about death, or the process of dying, even though it takes place every day and all around us. My work revolves around death, I believe that death is one of the biggest mysteries of life and in that interest it flourishes within my work.

I primarily work with polymer photogravure, a contemporary printmaking technique that uses photographs. I also print using photographic cyanotype (blueprint) technique, and have experimented with copper etching techniques, such aquatint and sugarlift aquatint.

For a period of five years, the Danish artist Per Knuppert (Kerteminde) gave me privat lessions. He has taught various painting techniques and guided me throughout.
I have built  a solid working knowledge of various printmaking techniques from my work and experience at the Funen Printmaking Workshop, participating in numerous printmaking courses at the Højbjerg Photographic Workshop (Aarhua) and Funen Printmaking Workshop (Odense).

I am a member of
BKF – Danish Visual Artists
Danish Printmaker Association
The Funen Printmaking Workshop,  
Hollufgård Artist Residence

In 2013, I received the Bodil Award (Bodil prisen) from Funen Printmaking Workshop

Sold 4 prints to Art Museum Kastrupgårdsamlingen in Copenhagen, Denmark

Donated prints to Bibliotheca Alexandrina, Alexandria in Egypt
Donated prints to EVAC project, Tiffin University, Ohio, USA