Etchings

Radering er en betegnelse for forskellige former for ætsninger, men også koldnål er en radering, hvor motivet ridses i kobberpladen. I en stregætsning består hele motivet af streger der er ætset i kobberet. Med akvatinteætsning er det muligt at ætse i forskellige toner, lige fra lys til mørk. Med løftegrund kan der laves aftryk af forskellige objekter, eller motivet kan males direkte på kobberpladen. Ætseteknikkerne kan kombineres, og suppleres med lavering eller spitbite, hvor syren fortyndes, og anvendes til bløde overgange og blide toner.

 

 

“Dead Wing” (løftegrunds ætsning) 2019

 

 

“Twinsoul” (løftegrund og fotogravure)

 

 


“Myg” (akvatinteætsning)