Prints & editions

Fotogravure er direkte oversat, et fotografi der er overført og graveret i en plade. Med den ældre fotogravure teknik, bliver fotografiet overført med uv-lys til en kobberplade, og efterfølgende ætset i kobberet. I den nyere form for fotogravure, anvendes polymerplader fra Japan, der består af en aluminium plade med lysfølsom emulsion. Motivet overføres med uv-lys og fremkaldes i rent vand. Polymer fotogravure er en af de mest anvendte metode til at trykke et fotografi på håndlavet papir, af fineste kvalitet.

 The Clock (fotogravure) 2020

 The Zink (fotogravure) 2020

In motion I (fotogravure) 2019

In motion II (fotogravure) 2019

Non-existence I (fotogravure) 2018

 Non-existence II (fotogravure) 2018

 The Garbage Collection (fotogravure) 2018

Face it I (fotogravure) 2017

Face it II (fotogravure) 2017

Face it III (fotogravure) 2017

Sælsom sjæl (fotogravure) 2018

Ducked up (fotogravure) 2018

 Feather bowl (fotogravure) 2017

Repeat after me I (fotogravure) 2016

Repeat after me II (fotogravure) 2016

Arter I (fotogravure) 2016

Arter II (fotogravure) 2016

Raven (fotogravure) 2014

Fugleunge II (fotogravure) 2013

Fugleunge I (fotogravure) 2014

 Vision I (flerfarve fotogravure) 2016

 Going away (flerfarve fotogravure) 2015

Radering er en betegnelse for forskellige former for ætsninger, men også koldnål er en radering, hvor motivet ridses i kobberpladen. I en stregætsning består hele motivet af streger der er ætset i kobberet. Med akvatinteætsning er det muligt at ætse i forskellige toner, lige fra lys til mørk. Med løftegrund kan der laves aftryk af forskellige objekter, eller motivet kan males direkte på kobberpladen. Ætseteknikkerne kan kombineres, og suppleres med lavering eller spitbite, hvor syren fortyndes, og anvendes til bløde overgange og blide toner.

 

Dead wing (løftegrunds ætsning) 2019

Twin soul (løftegrund / fotogravure) 2016

La petite morte I (fotopolymerfilm / Imageon) 2013

Myg (aquatinte ætsning) 2013

Cyanotypi er en gammel teknik, som særligt blev brugt af arkitekter, når de kopierede arkitekttegninger (også kaldt blueprint). Emulsionen påføres papiret, motivet lægges over, og ved hjælp af UV-lys overføres motivet negativt til papiret med emulsion. Motivet får en blå tone, jeg dypper det efterfølgende i kaffe, for at få den mørke farve.

Bat (cyanotypi) 2016